Tuesday, July 20, 2010

mưa

trời mưa, làm e muốn có 1 người bên cạnh mình để biết cuộc đời mình không đơn độc. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, không lẽ để có được 1 người bên cạnh phải trả giá bằng những lần lên giường sao. Hay e chưa yêu đủ để có thể trao ra tất cả. Ước chi tình yêu đừng bị trộn lẫn với quá nhiều dục vọng.

Trời mưa!

No comments:

Post a Comment